Sádrokartony + minerální podhledy

                                                          SDK podhled se střešním oknem 

                                                        SDK podhled se světelnou rampou

                                             Minerální podhled s osvětlením - kanceláře (s výmalbou)

                                                                          Zázemí restaurace